Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2294

Đã truy cập : 42924412

Ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện Gia Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch thu chi ngân sách. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện các giải pháp để tăng thu, đặc biệt là chống thất thu ngân sách nên kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 25.958,1 triệu đồng, đạt 38,8% so với dự toán giao và  tăng 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ năm trước là: Thu lệ phí trước bạ đạt 59,9% so với dự toán và tăng 22,6% so với cùng kỳ; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 49,6% dự toán và tăng 93,9% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 35,6% và tăng 42,6% so với cùng kỳ.

Thời tiết ngày 22/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server