Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 58
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
541/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời công dân về cách thức để nhận kết quả đăng ký kinh doanh thay đổi.KD14/04/2021
541/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời công dân về cách thức để nhận kết quả đăng ký kinh doanh thay đổi.KD14/04/2021
541/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời công dân về cách thức để nhận kết quả đăng ký kinh doanh thay đổi.KD14/04/2021
491/KHĐT-QLN
V/v Trả lời công dânHành chính07/04/2021
274/KHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hỏi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.KD04/03/2021
274/KHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hỏi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.KD02/03/2021
2073/KHĐT-VP
V/v thực tập tốt nghiệp và hỗ trợ dấu xác nhận thực tập.Hành chính29/12/2020
1656/KHĐT-ĐKKD
Trả lời đơn kiến nghị của công dânHành chính21/10/2020
1656/KHĐT-ĐKKD
Trả lời đơn kiến nghị của công dânHành chính21/10/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD23/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
479/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp25/11/2019
336/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp22/10/2019
116/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp21/06/2019
101/QĐ- KHĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp06/06/2019
61/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở KH&ĐT tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp22/04/2019
390/KH-ĐTG
V/v gửi số liệu báo cáo phục vụ Hội nghị về công tác xây dựng cơ bảnXây dựng cơ bản28/03/2019
42/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp12/03/2019
47/KH-ĐTG
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục còn lại trừ hạng mục san nền, hồ nước, cây xanh, cảnh quan) và các gói thầu tư vấn cho gói thầu số 4; theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 4- Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận ThànhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
25/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu - Công trình cải tạo nâng câp nhà lóp học khu A, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
24/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phắn xây lắp và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm và xây nhà kho chứa tang vật, phương tiện vi phạmKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|