Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 27
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
07/QĐ-KH&ĐT
QĐ V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở KH&ĐTKinh tế - Tổng hợp08/01/2019
05/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp, tư vấn và phi tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Đ20 (đoạn từ TL.281 đi Phú Hòa), huyện Lương Tài - Giai đoạn 1Kinh tế - Tổng hợp05/01/2019
495/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhLĩnh vực khác05/12/2018
462/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp23/11/2018
440 /QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp15/11/2018
735/KH-ĐTG
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH về điều chỉnh thời gian thực hiện 06 tuyến đê thuộc giai đoạn 1; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (xây lắp, tư vấn, phi tư vấn) giai đoạn 1 - Dự án đâu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yêu trên địa bàn tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp12/11/2018
435/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Việt Đoàn — Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp09/11/2018
434/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu toàn bộ phần xây dựng thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+50 - K29+620Kinh tế - Tổng hợp09/11/2018
429/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị) và gổi thầu bảo hiểm công trình thuộc báo cáo KT-KT công trình cải tạo sửa chữa Khu nhà в (3 tầng) và mua sắm trang thiết bị у tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp09/11/2018
424/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH: về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 : Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%); các gói thầu tư vấn cho gói thầu sổ 1 thuộc công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp02/11/2018
0.0.0.0
Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực Đăng ký kinh doanh tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh - Số 11A đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh; hoặc qua điện thoại số 02223875188 để được hướng dẫn, giải quyết.026/10/2018
365 /QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp và tư vấn thuộc công trình cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Yên PhongKinh tế - Tổng hợp25/10/2018
364/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu một sô gói thầu tư vấn thuộc dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp25/10/2018
624/KH-ĐTG
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu số 4. Thuộc dự án mở rộng Sở VHTT&DLKinh tế - Tổng hợp08/10/2018
35/QĐ-SKHĐT.ĐTG
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC.Kinh tế - Tổng hợp08/10/2018
612/KH-ĐTG
Bào cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 thuộc dự án ĐTXD trường THCS Vạn An.Kinh tế - Tổng hợp04/10/2018
337/QĐ-SKHĐT.ĐTG
V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thiết bị thuộc dự án xây dựng CSDL khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh.Kinh tế - Tổng hợp04/10/2018
523/KH-DTG
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6. Dự án ĐTXD trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương TàiKinh tế - Tổng hợp20/09/2018
522/KH-DTG
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12. Dự án ĐTXD nhà hát dân ca quan họ BNKinh tế - Tổng hợp20/09/2018
33/QD-SKHDT.DTG
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.Kinh tế - Tổng hợp20/09/2018
313/QĐ-KH&ĐT
V/v Giao bổ sung dự toán NSNN năm 2018.Kinh tế - Tổng hợp07/09/2018
289/QĐ-KH&ĐT
V/v giao bổ sung dự toán năm 2018.24/08/2018
203/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018.26/07/2018
197/QĐ-KH&ĐT
Về việc công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018.Lĩnh vực khác25/07/2018
1708/KHĐT-KTĐN
V/v thẩm tra hồ sơ cấp điều chỉnh GCNĐKĐT Dự án ĐTXD công trình trường THCS trọng điểm huyện Yên Phong theo hình thức BTĐT 05/10/2017
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|