Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1567/KH-THQH
V/v điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn nước năm 2017KTTH18/09/2017
1567/KH-THQH
V/v điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn nước năm 2017KTTH18/09/2017
Số dòng / trangTrang 1/11