Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 52
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
2073/KHĐT-VP
V/v thực tập tốt nghiệp và hỗ trợ dấu xác nhận thực tập.Hành chính29/12/2020
1656/KHĐT-ĐKKD
Trả lời đơn kiến nghị của công dânHành chính21/10/2020
1656/KHĐT-ĐKKD
Trả lời đơn kiến nghị của công dânHành chính21/10/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD23/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
916/KHĐT-ĐKKD
V/v trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TKTG về thủ tục mở chi nhánh công ty tại Bắc Ninh.KD19/06/2020
479/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp25/11/2019
336/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp22/10/2019
116/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp21/06/2019
101/QĐ- KHĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp06/06/2019
61/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở KH&ĐT tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp22/04/2019
390/KH-ĐTG
V/v gửi số liệu báo cáo phục vụ Hội nghị về công tác xây dựng cơ bảnXây dựng cơ bản28/03/2019
42/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp12/03/2019
47/KH-ĐTG
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục còn lại trừ hạng mục san nền, hồ nước, cây xanh, cảnh quan) và các gói thầu tư vấn cho gói thầu số 4; theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 4- Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận ThànhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
25/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu - Công trình cải tạo nâng câp nhà lóp học khu A, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
24/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phắn xây lắp và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm và xây nhà kho chứa tang vật, phương tiện vi phạmKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
23/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận ThànhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
22/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia BìnhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
21/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn - Công trình nhà chứa Quan họ phường Kinh Bắc, thành phố Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
16/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phân xây lăp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn công trình nhà chứa Quan họ xã Hiên Vân, huyện Tiên DuKinh tế - Tổng hợp23/01/2019
15/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn công trình nhà chứa Quan họ phường Võ Cường, thành phố Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp23/01/2019
13/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Vê việc phê duỵệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng Bắc Ninh (đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh) thành trụ sở làm việc Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp21/01/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|