Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh!

Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung trên Hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Trong công tác đăng ký doanh nghiệp đảm bảo 100 % hồ sơ thực hiện cấp theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phối hợp tốt tại bộ phận “một cửa hiện đại” về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

Thời tiết ngày 26/05/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1364

Đã truy cập : 42927705