Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh!

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo trồngcác cây rau màu vụ hè thu. Kết quả, toàn tỉnh đã gieo cấy 33.000,7 ha lúa mùa, đạt 97,1% kế hoạch và bằng 95,7% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa cấy 27.104,1 ha, gieo thẳng 5.896,6 ha. lúa mùa năm nay không đạt KH (giảm gần 1.000 ha) và giảm 1.238,4 ha so vụ mùa năm trước, là do ở một số địa phương tiếp tục chuyển đổi mục đích sử sụng đất; diện tích đất vùng trũng, nước ngập sâu và đất xen kẹp khó canh tác, hiệu quả sản xuất thấp nên bà con nông dân bỏ không gieo cấy tăng so với năm trước. Đến nay, lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt. Trà mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, trà mùa trung đang đẻ nhánh đến đứng cái, trà mùa muộn đang đẻ nhánh. Cùng với chăm sóc lúa mùa, toàn tỉnh đã gieo trồng được 2.493 ha rau màu các loại, bằng 97,8% diện tích kế hoạch và tăng 9,1% so với cùng vụ năm trước. Trong đó. ngô 142,4 ha, đang trong giai đoạn trỗ cờ-thâm râu; đỗ tương 198,7 ha, lạc 229,2 ha đang trong giai đoạn ra hoa, quả non và rau các loại 1.922,7 ha. Các cây rau màu được chăm sóc đúng thời kỳ, phòng trừ sâu bệnh tốt nên sinh trưởng, phát triển khá.

Thời tiết ngày 24/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2483

Đã truy cập : 42980577