Thời tiết ngày 18/01/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2047

Đã truy cập : 41736815

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Những định hướng mới trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã bắt đầu hé mở, theo hướng hướng khu vực FDI phục vụ nhiều hơn nữa cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam.