Thời tiết ngày 22/09/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2068

Đã truy cập : 41631270

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Sau 20 tái lập, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều dấu ấn nổi bật, cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp và đang bước vào chặng đường mới khó khăn hơn nhiều: Xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ 21, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là một giai đoạn cần có sự chuyển đổi về chất trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng quản trị, thích ứng với quá trình đô thị hóa và quy mô kinh tế gia tăng nhanh chóng, trong xu hướng đẩy mạnh cải cách thể chế và tái cơ cấu kinh tế trên phạm vi quốc gia gắn với phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ, liêm chính và hành động.