Thời tiết ngày 22/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 932

Đã truy cập : 42986837

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.