Xử lý một số tình huống trong đấu thầu: Việc minh chứng nguồn lực tài chính đối với nhà thầu liên danh.

19/02/2020 16:21 Số lượt xem: 194

Hỏi: Ông A công tác tại một đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ở huyện B, đề nghị cơ quan giải đáp một số nội dung liên quan đến quy định về tham dự thầu đối với nhà thầu liên danh.

Nhà thầu A dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh gồm Công ty B (thành viên đứng đầu liên danh) và Công ty C (thành viên liên danh). Theo quy định trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải chứng minh về nguồn lực tài chính dành cho gói thầu 2,5 tỷ đồng (x) tỷ lệ % tương ứng với phần công việc đảm nhận trong liên danh (từng thành viên trong liên danh phải thỏa mãn  yêu cầu này).Tuy nhiên, chỉ có thành viên đứng đầu liên danh chứng minh nguồn lực tài chính là 5 tỷ đồng, thành viên liên danh không chứng minh nguồn lực tài chính dành cho gói thầu.

Ông A hỏi, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính của thành viên liên danh C không?

Đối với trường hợp nhà thầu D, dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh gồm Công ty E (thành viên đứng đầu liên danh) và Công ty F (thành viên liên danh).

Đại diện hợp pháp của Công ty F có văn bản ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện một số công việc như ký đơn dự thầu… khi tham gia đấu thầu. Nhưng trong thoản thuận liên danh thì Công ty F lại ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên doanh là Công ty E ký đơn dự thầu.

Ông A hỏi, việc Công ty E ký đơn dự thầu có trái quy định không?

Trả lời: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu liên danh phải chứng minh nguồn lực tài chính  trong tương ứng với tỷ lệ % công việc mà thành viên trong liên danh đảm nhận, nếu thành viên liên danh C không có tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính trong hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu bổ sung là rõ theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Trường hợp Giám đốc Công ty F ủy quyền cho Phó Giám đốc Công ty F ký các tài liệu khi tham gia dự thầu và Công ty F liên danh với Công ty E  để tạo thành nhà thầu liên danh, hai bên thống nhất trong thỏa thuận liên danh Công ty E ký đơn dự thầu thì trong trường hợp này, việc ủy quyền nội bộ của Công ty F và thỏa thuận ký đơn dự thầu trong thỏa thuận liên danh không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4668

Đã truy cập : 43696283