Xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh

23/06/2020 07:54 Số lượt xem: 175

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1896/UBND-TNMT ngày 08/6/2020 về việc lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 18/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở ý kiến tham gia, thảo luận của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo.

Nhằm nâng cao chất lượng của bản dự thảo và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Sở Kế hoạch và Đầu tư mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015)

(Có bản dự thảo kèm theo).

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email: dkkdbn@gmail.com.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6944

Đã truy cập : 44159676