Vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” (Phần 1)

09/08/2018 09:45 Số lượt xem: 347

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 01/UBND ngày 06/1/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Cùng với quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh, trên 20 năm qua, tổ chức bộ máy của Sở có nhiều phát triển về cả số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhiệm vụ được giao. Suốt quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương. Nhờ đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng trong tốp đầu khối các ngành tham mưu tổng hợp của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Dương Hoàn

Kế thừa và phát huy truyền thống, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tròn sứ mệnh “tham mưu tổng hợp” với tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả cao, xứng đáng với lòng tin của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) được nâng cao; quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH trở thành công cụ chủ yếu để điều hành nền kinh tế và quản lý xã hội của tỉnh. Sở KHĐT tỉnh phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; huy động, quản lý mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, thẩm định và giám sát, đánh giá đầu tư, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả... góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh lên một tầm cao mới với nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH nằm trong tốp đầu của cả nước, tạo tiền đề quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cùng với công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể luôn được chú trọng, tạo phong trào thi đua sôi nổi, là hạt nhân lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ Thi đua, Bằng khen... Ngày 9-5-2018 đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng, rất đáng tự hào khi Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

Để xứng đáng với niềm tin và sự ghi nhận của cấp trên, đồng thời phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đang ở tầm cao của giai đoạn phát triển mới, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tập trung cao độ, phát huy tinh thần “Sáng tạo - Đoàn kết - Trí tuệ - Quyết tâm - Đổi mới”, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển, xứng tầm với yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Cùng với toàn tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở cập nhật các mục tiêu, chiến lược phát triển ở tầm cao mới. Tham mưu các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH theo hướng chủ động, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn tạo môi trường thuận lợi phát triển bền vững trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2097

Đã truy cập : 43097358