VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

17/06/2019 08:27 Số lượt xem: 150
Ngày 28/5/2019 và 29/5/2019, tại Khách sạn Grand Hạ Long, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh – Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức Chương trình Đào tạo hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Chương trình có sự tham gia của các đại biểu đến từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các học viên được cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình đào tạo(Nguồn: P.ĐKKD)

Thực hiện Văn bản số 109/ĐKKD-TH ngày 10/5/2019 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham dự đào tạo hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, tỉnh Bắc Ninh đã cử 10 đại diện tham dự, là các cán bộ đầu mối quản lý hợp tác xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia chương trình. Tại buổi tập huấn, các học viên được đại diện Cục Quản lý ĐKKD - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày về sự cần thiết của việc chuyển đổi dữ liệu đăng kí hợp tác xã vào hệ thống thông tin Quốc gia; đồng thời hướng dẫn các bước chuyển đổi dữ liệu đăng kí. Bên cạnh đó, những thắc mắc của các học viên về các quy định cũng như cách khắc phục các sự cố trong quá trình thao tác chuyển đổi dữ liệu cũng được các cán bộ chuyên môn giải đáp kịp thời.

Chương trình đào tạo còn triển khai phổ biến các nội dung của Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 28/5/2019. Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới như: Sửa đổi, bổ sung quy định phục vụ công tác liên thông ĐKKD và đăng ký thuế đối với hợp tác xã; Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu;…Các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã.

Kết thúc Chương trình đào tạo, cán bộ tham gia chương trình được cấp Giấy Chứng nhận Hoàn thành chương trình đào tạo hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

File kèm theo: Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3216

Đã truy cập : 43497425