Ủy ban nhân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND Về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

14/01/2020 15:55 Số lượt xem: 280

Ngày 02/01/2020 Ủy ban nhân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND Về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2020, của kế hoạch 5 năm 2016-2020, chuẩn bị tạo đà phát triển để thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030, là năm cả nước tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn như: 90 năm ngày thành lập đảng (03/02/1930), 75 năm thành lập nước (02/9/1945), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) và cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV.

Kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, phấn đấu trở thành thành phố Trung ương, theo hướng đô thị thông minh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định Chủ đề hành động năm 2020 là “Bắc Ninh Đoàn kết – Đổi mới – Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường”. Với các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đặt ra là:

(1). Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 7% so với năm 2019.

(2). Tổng Kim ngạch xuất, nhập khẩu 65 tỷ USD, trong đó: xuất khẩu 36 tỷ USD; nhập khẩu 29 tỷ USD.

(3). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 75.800 tỷ đồng, tăng 8,2%.

(4). Tổng thu ngân sách nhà nước 29.326 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 22.756 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2020 là 19.375,5 tỷ đồng.

(5). Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 15,4%; công nghiệp và xây dựng: 52,3%; dịch vụ: 32,3%.

(6). Tỷ lệ đô thị hóa: 38%.

(7). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%.

(8). Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 1,74%.

(9). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75%.

(10). Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

Chi tiết các nội dung xem Chỉ thị đính kèm.

P. Tổng hợp Quy hoạch

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4087

Đã truy cập : 43696359