UBND tỉnh phê duyệt kế quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu chợ và dịch vụ thương mại tại xã Song Giang, huyện Gia Bình

26/02/2020 09:23 Số lượt xem: 169

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu chợ và dịch vụ thương mại tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng khu chợ và dịch vụ thương mại tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 1,36ha.

Xã Song Giang, huyện Gia Bình (hình minh hoạ)

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Khánh Sơn Bắc Ninh (Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số 2301000367 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2017, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30/7/2019) sẽ thực hiện hợp đồng dự án đầu tư sử dụng đất với thời gian 03 năm. Tổng chi phí thực hiện dự án được phê duyệt: 32.821.339.000 đồng.

Theo quyết dịnh 202/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Gia Bình có nhiệm vụ thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư; chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan theo dõi, quản lý, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án; phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Toàn văn Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 21/2/2020./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4224

Đã truy cập : 43696288