Tỷ lệ đấu thầu qua mạng tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

03/12/2020 12:56 Số lượt xem: 165

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các Sở, ngành, địa phương và công ty TNHH MTV toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đấu thầu đặc biệt là đấu thầu qua mạng.

Đến tháng 10 năm 2020, công tác đấu thầu qua mạng của tỉnh Bắc Ninh luôn đảm bảo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo báo cáo kết quả đấu thầu tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bắc Ninh xếp thứ 20 về số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng (đạt khoảng 87,3%), xếp thứ 8 về giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng (đạt khoảng 76,1%).

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7746

Đã truy cập : 45174051