Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Thường trực cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

13/08/2019 13:45 Số lượt xem: 218

Ngày 29/7/2019 Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Quy định số 12/QĐ/TU Quy định Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Thường trực cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chi tiết tại  Điều 3. Thường trực cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: 

1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, ê kíp, vây cánh cục bộ, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác với ngoài hội nghị.

2. Độc đoán, chuyên quyền, áp đặt trong chỉ đạo, điều hành; quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc bôi nhọ, hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, gây phức tạp tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; lựa chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích; chọn việc dễ bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi có khó khăn.Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định: Đối với công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc.

7. Tổ chức việc tang việc cưới, sinh nhật, tân gia, khai trương, khánh thành, phong quân hàm, phong chức, lễ, tết…phô trương, lãng phí, trái với quy định của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

8. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định. 

9. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

10. Khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trì trệ, thiếu trách nhiệm với công việc được giao, có hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ./.

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4012

Đã truy cập : 43696247