Tinh thần chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

12/06/2019 08:24 Số lượt xem: 312

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chị thị số 10/CT-TTg v/v tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; trong chỉ thị nhận định thực trạng trong thời gian qua, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trước thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện 5 nhóm giải pháp (Có file Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 kèm theo).

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4445

Đã truy cập : 43696245