Tình hình tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT tại Trung tâm hành chính công

14/07/2017 13:42 Số lượt xem: 1869
Là một trong những Sở, ngành đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đưa 100% các thủ tục hành chính đến tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và trả kết quả cho 1.347 lượt doanh nghiệp và người dân đến giao dịch; Trong đó số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả là: 1.174; Có 610 kết quả trả sớm; và 564 kết quả trả đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá thời gian quy định.

Từ 17/5/2017 đến 31/5/2016, đã tiếp nhận 336 hồ sơ doanh nghiệp, trong đó trả kết quả sớm có 131 kết quả; 205 kết quả trả đúng thời gian quy định và không có kết quả trả quá thời gian quy định;

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh ngiệp: Đã tiếp nhận 318 hồ sơ doanh nghiệp; trả 316 kết quả; 02 hồ sơ xin rút lại.

Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đã tiếp nhận và trả kết quả 18 hồ sơ doanh nghiệp trong đó lĩnh vực đầu tư nước ngoài có 10 hồ sơ; đầu tư trong nước có 8 hồ sơ;

Tháng 6 năm 2017, đã tiếp nhận 781 hồ sơ doanh nghiệp, trong đó trả kết quả sớm có 361 kết quả, 327 kết quả trả đúng thời gian quy định, không có kết quả trả quá thời gian quy định;

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của bdoanh nghiệp: Đã tiếp nhận và trả kết quả cho 642 hồ sơ doanh nghiệp; Trả kết quả sớm có 336 kết quả, trả 306 kết quả đúng thời gian quy định và không có kết quả trả quá thời gian quy định.

Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đã tiếp nhận và trả kết quả cho 20 hồ sơ doanh nghiệp, trong đó lĩnh vực đầu tư nước ngoài có 09 hồ sơ, đầu tư trong nước có 11 hồ sơ.

Lĩnh vực đầu tư công: Đã tiếp nhận và trả kết quả cho 93 hồ sơ đầu tư công.

Nguồn: Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1264

Đã truy cập : 42927704