Tình hình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quý I năm 2019

04/04/2019 08:04 Số lượt xem: 236

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

(Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Quý I năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với 100% các thủ tục hành chính đã công bố thuộc các lĩnh vực của Sở.

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 2395, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 1347, trong đó 100% kết quả được trả sớm và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn hoặc trả trễ hạn.

Có được những kết quả trên là do tập thể lãnh đạo Sở luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, luôn coi công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Sở, do vậy lãnh đạo Sở chỉ đạo toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để loại bỏ những thủ tục hết hiệu lực và tham mưu lãnh đạo Sở cắt giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của Sở, Quý I Sở đã ban hành Nội quy cơ quan, theo đó toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm và giải quyết có hiệu quả công việc của Sở nói chung và việc tiếp nhận và trả kết quả nói riêng. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính số 416/KH-KHĐT ngày 02/4/2019, theo đó Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở đã được công bố và các thủ tục hành chính phát sinh; Thường xuyên cập nhật thông tin về thủ tục hành chính, cập nhật kịp thời Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên cổng thông tin điện tử và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định thủ tục hành chính của Sở theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo Sở theo quy định.

Với tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, viên chức; Trong Quý II và những tháng tiếp theo Văn phòng Sở sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở với nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác nói chung và công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nói riêng, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp./.                                                                                

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3172

Đã truy cập : 43497420