Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 31/12/2019)

03/01/2020 15:07 Số lượt xem: 107

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 31/12/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 229 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 32 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 1 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 19 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 177 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 193 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 28 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 1 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 7 hồ sơ./.

(Ảnh chụp cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4260

Đã truy cập : 43696308