Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

03/02/2020 14:18 Số lượt xem: 58

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 31/01/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 57 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 10 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 4 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 43 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 49 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 7 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 1 hồ sơ./.

(Ảnh chụp cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

Văn phòng Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3686

Đã truy cập : 43696357