Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/4/2020)

29/05/2020 07:26 Số lượt xem: 52

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/4/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 187 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 51 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 128 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 8 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 56 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 52 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 5 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 4 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 70 hồ sơ./.

(Ảnh chụp cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

VPS.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6877

Đã truy cập : 44159610