Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019)

03/01/2020 15:02 Số lượt xem: 81

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 426 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 67 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 1 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 47 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 311 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 368 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 29 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 3 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 1 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 25 hồ sơ./.

(Ảnh chụp Bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3912

Đã truy cập : 43696337