Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019)

01/11/2019 10:21 Số lượt xem: 129

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 591 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 76 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 152 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 361 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 465 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 77 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 1 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 48 hồ sơ./.

VP Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4287

Đã truy cập : 43696329