Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/8/2020)

30/09/2020 14:54 Số lượt xem: 139
Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/8/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.291 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 502 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 787 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 670 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 34 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 17 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 36 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 534 hồ sơ./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6511

Đã truy cập : 44159536