Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/4/2020)

29/05/2020 07:23 Số lượt xem: 50

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/4/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.138 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 200 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 275 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 663 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 892 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 53 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 15 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 12 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 166 hồ sơ./.

(Ảnh chụp bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

VPS

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6889

Đã truy cập : 44159632