Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

03/01/2020 15:05 Số lượt xem: 141

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 3.586 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 470 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 5 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 794 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.317 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 3.149 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 33 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 41 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 9 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 354 hồ sơ./.

(Ảnh chụp Trung tâm HCC tỉnh)

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3823

Đã truy cập : 43696274