Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh

17/01/2020 13:25 Số lượt xem: 132

 (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/01/2020)

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/01/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 191 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 33 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 17 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 141 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 153 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 30 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 8 hồ sơ./.

(Ảnh chụp cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm HCC tỉnh)

Văn phòng Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3907

Đã truy cập : 43696357