TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TỪ PHÁP

19/10/2018 14:17 Số lượt xem: 386
  1. Tình hình hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bắc Ninh với Pháp:

        Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài:

Lũy kế đến ngày 20/9/2018, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.275 dự án FDI còn hiệu lực; tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt gần 17 tỷ USD, đến từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đó, có 05 dự án của nhà đầu tư Pháp với tổng vốn đầu tư đăng ký 107,5 triệu USD, chiếm 0,6% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động.

Tình hình hợp tác trong lĩnh vực ODA:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 dự án ODA, trong đó có 01 Dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông” gồm 4 tiểu dự án với tổng vốn đầu tư: 565, 83 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 416,05 tỷ đồng do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Tính đến hết Quý II năm 2018, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của dự án là 82,4%; tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 90,3%.

2. Đề xuất phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới:

Định hướng chung:

Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, tỉnh xác định thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực then chốt, lan toả thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đồng hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án:

 - Sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường; khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm, tạo điều kiện cho công nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông.

- Nông nghiệp theo hướng liên doanh liên kết, sử dụng công nghệ cao và công nghệ sạch trong sản xuất.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng trường học quốc tế.

- Đầu tư xây dựng Bệnh viện quốc tế.

- Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Định hướng thúc đẩy hợp tác với Pháp:

Đối với lĩnh vực FDI:

+ Thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như kiến trúc đô thị, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế (xây dựng trường học và bệnh viện quốc tế)...

+ Xúc tiến thương mại và đầu tư, nghiên cứu khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo, hội nghị, giao thương gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Pháp, quảng bá hình ảnh sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Bắc Ninh sang Pháp.

Đối với lĩnh vực ODA:

+ Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ODA từ Pháp trong các lĩnh vực thế mạnh của hai quốc gia như xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường, đào tạo,…

+ Tiếp tục quản lý và hỗ trợ triển khai Dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3744

Đã truy cập : 43376144