Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018 (Phần 2)

09/05/2018 15:55 Số lượt xem: 327

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước 2.882 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 9% so cùng tháng năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4 ước 399 tỷ đồng, tăng 2% so tháng trước và tăng 15% so cùng tháng năm trước; Các ngành dịch vụ khác (không bao gồm dịch vụ công) chưa có nhiều biến động trong những tháng đầu năm, doanh thu tháng 4 ước 588 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2% so tháng trước và tăng 7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 12.080 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước 1.647 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu ăn uống ước 1.400 tỷ đồng, các ngành dịch vụ khác 2.325 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

b) Xuất, nhập khẩu:

* Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 4 ước 2.163 triệu USD, bằng 65% so tháng trước và giảm 16% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 10.577,1 triệu USD, tăng 53,1% so cùng kỳ năm trước.

* Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 4 ước đạt 1.826 triệu USD, giảm 11% so tháng trước và giảm 24% so cùng tháng năm trước. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 7.664 triệu USD, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

5. Giao thông vận tải

a) Hoạt động kinh doanh vận tải:

Vận tải hành khách: Trong tháng, toàn tỉnh vận chuyển 1,8 triệu hành khách, tăng 4% so tháng trước và 17% so cùng tháng năm trước; Luân chuyển 86 triệu hành khách.km, tăng 4% và tăng 20%; doanh thu vận tải hành khách đạt 116 tỷ đồng, tăng 4% và tăng 21%. Sau 4 tháng, toàn tỉnh đã vận chuyển 6,9 triệu hành khách, tăng 14% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 327 triệu hành khách.km, tăng 15% và doanh thu đạt 440 tỷ đồng, tăng 16,4%.

Vận tải hàng hoá: Trong tháng, toàn tỉnh vận chuyển 3 triệu tấn, tăng 1% so tháng trước và tăng 3% so cùng tháng năm trước; khối lượng luân chuyển ước đạt 146,3 triệu tấn.km, tăng 1% và tăng 2%; doanh thu vận chuyển hàng hóa tháng 4 ước 218 tỷ đồng, tăng 1% và tăng 3%. Sau 4 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 12 triệu tấn, tăng 5% so cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 582 triệu tấn.km, tăng 4% và doanh thu đạt 867 tỷ đồng, tăng 5%.

b) Tình hình an toàn giao thông:

Tình hình tai nạn giao thông: Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người và bị thương 3 người, giảm 1 vụ, tăng 1 người chết và tăng 2 người bị thương; sau 4 tháng, xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết và 8 người bị thương, tăng 1 vụ, tăng 6 người chết và giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước

6. Tài chính

* Thu ngân sách: Trong tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.267,1 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ ( giảm 4%) so tháng trước, nhưng vẫn tăng cao so cùng tháng năm trước ( tăng 34%). Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.267 tỷ đồng, đã đạt 47% dự toán và tăng 36% so cùng kỳ năm 2017.

* Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4 tháng đạt 1.976 tỷ đồng, tăng 34% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so cùng tháng năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.244 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm và tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

7. Ngân hàng - Tín dụng

Đến cuối tháng 4/2018, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 88.400 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước, tăng 23% so cùng tháng năm trước và giảm 2% so với thời điểm cuối năm 2017; trong đó, tiền gửi của cá nhân đạt 55.200 tỷ đồng, tăng 0,8%, tăng 19% và tăng 7,7%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 70.800 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 19% so với cùng tháng năm trước và tăng 2% so với thời điểm cuối năm 2017; trong đó, cho vay ngắn hạn là 43.600 tỷ đồng, tăng 0,8%, tăng 23% và tăng 3%. Nợ xấu ước đến cuối tháng 4 là 600 tỷ đồng, chiếm 0,85%/tổng dư nợ.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2105

Đã truy cập : 43097341