Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 (Phần 1)

05/06/2018 16:38 Số lượt xem: 409

I. Tình hình kinh tế - xã hội

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt: Sản xuất vụ xuân: tiếp tục tập trung chăm sóc cho lúa xuân và phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng, lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, hiện đang trong giai đoạn trổ bông đến vào chắc. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, thời tiết đêm và sáng sớm có sương, se lạnh, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho nhiều loại sâu, bệnh phát sinh gây hại như bệnh đạo ôn cổ bông; tỉnh đã quan tâm, tập trung hướng dẫn, xử lý phòng trừ được trên diện tích 5.350 ha. Sơ bộ ước tính năng suất lúa xuân năm nay đạt 64,5 tạ/ha, tương đương so cùng vụ năm trước. Bên cạch đó, trên địa bàn tỉnh đã gieo trồng được 4.275 ha cây rau màu các loại.

* Chăn nuôi và hoạt động thú y: Công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, ước tính đến cuối tháng 5, toàn tỉnh toàn tỉnh có 2.385 con trâu, đàn bò có 30.381 con, đàn lợn có 339 triệu con, đàn gia cầm 4.796 nghìn con. Sản lượng thịt gia súc gia cầm xuất chuồng ước 40.504 tấn.

b) Lâm nghiệp: toàn tỉnh trồng được 20 nghìn cây phân tán, tạo cảnh quan môi trường; khai thác được 420m3 gỗ; 490 ste củi. Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng (PCCR) được tăng cường trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

c) Thuỷ sản: Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, công tác quản lý môi trường ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh được duy trì, mô hình nuôi cá theo hướng VietGAP được mở rộng. Cơ bản hoàn thiện quy hoạch các vùng nuôi thâm canh tập trung, hướng đến phát triển sản xuất giống tại chỗ và đẩy mạnh công tác chuyển giao quy trình kỹ thuật. Đến cuối tháng 5, diện tích nuôi trồng thủy sản là 5.242 ha; sản lượng thủy sản ước 18.401 tấn, trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 17.865 tấn; sản lượng lồng bè đạt 2.052 tấn.

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 5 giảm 0,7% so tháng trước và giảm 2,9% so cùng tháng năm trước. Do mức sản xuất tháng 5 của SEV dự kiến giảm 22% so tháng trước, giảm 14% so cùng kỳ năm trước và SDV - Công ty có quy mô đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh sản xuất chững lại, ước mức sản xuất giảm 24% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp vẫn tăng 22,2% so cùng kỳ.

b) Về giá trị sản xuất: Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 76.864,8 tỷ đồng, giảm 0,8% so tháng trước và giảm 9,7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, GTSX công nghiệp đạt 420.410 tỷ đồng, tăng 21,2% so cùng kỳ.

c) Chỉ số sử dụng lao động: Tăng 1,3% so tháng trước và tăng 5,8% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số sử dụng lao động tăng 11,6% so cùng kỳ; trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI tăng 13,8%, khu vực Nhà nước tăng 7,9%.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản

  Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 ước đạt 268,8 tỷ đồng, tăng 10,7% so tháng trước và tăng 4,7% so cùng tháng năm trước; trong đó, vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh đạt 190 tỷ đồng, tăng 11,9%. Tính chung 5 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.210,7 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ, trong đó cấp tỉnh đạt 853 tỷ đồng, tăng 4,7%. Nguồn vốn ODA đạt 43,8 tỷ đồng, tăng 15,9%, thực hiện chủ yếu lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước 3.015 tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 9,1% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 15.205,4 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế tập thể tăng 10,4%; kinh tế cá thể tăng 7,1%; kinh tế tư nhân tăng 15%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng thấp, tháng 5, ước đạt 385,4 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 7,7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.107 tỷ đồng, tăng 11,1%.

b) Xuất, nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 5 ước 2.269,4 triệu USD, giảm 14,4% so tháng trước và chỉ tăng 0,9% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, xuất khẩu ước 13.336,5 triệu USD, tăng 45,8% so cùng kỳ.

Nhập khẩu tháng 5 ước 1.614 triệu USD, giảm 7,8% so tháng trước và giảm 27,7% so cùng tháng năm trước. Tính chung 5 tháng, nhập khẩu đạt 9.203 triệu USD, tăng 4,4% so cùng kỳ.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2553

Đã truy cập : 43132456