Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 (Phần 5)

03/12/2020 10:18 Số lượt xem: 229

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH thực hiện tháng 12 năm 2020

 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án bảo vệ môi trường” và các mục tiêu đã đề ra ở mức cao nhất; thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, thực hiện quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển, không để đứt gãy nền kinh tế.

2. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ sinh học, hiệu quả gắn với an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh quy mô tái đàn; kiểm soát dịch bệnh, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi; triển khai sản xuất vụ đông đúng thời vụ. Chủ động làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn huyện nông thôn mới và tích cực triển khai xây dựng các mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 3. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Hoàn thiện các thủ tục theo quy định thành lập các khu công nghiệp: Gia Bình, Quế Võ III – giai đoạn 2, Yên Phong II – A và Thuận Thành I. Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh (cấp quốc gia). Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định 396/QĐ-UBND ngày 26/08/2020, hợp tác xã; hỗ trợ phát triển Công nghiệp hỗ trợ và thực hiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, công nghiệp trong nước, công nghiệp làng nghề…

4. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại, phục hồi ngành du lịch sau dịch, các hoạt động dịch vụ trong và ngoài Khu công nghiệp. Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, phát triển thị trường nông thôn.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện nghiêm và hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh, khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; phát huy các cơ hội, lợi thế Hiệp định thương mại tự do đem lại; phòng ngừa, xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại.

6. Giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công; quản lý ngân sách chặt chẽ; siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính trong điều kiện dự báo thu ngân sách sẽ giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên; quản lý chặt chẽ việc chi tiêu công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng, kiểm soát, xử lý tốt nợ xấu.

Tăng cường quản lý đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công, đảm bảo an toàn cho người lao động, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tích cực nâng cấp, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển và các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương gắn với mối quan hệ với vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cả nước.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; phát triển sự nghiệp y tế, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, dân số; quản lý sức khỏe người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,... năm 2020; hội nghị tuyên dương khen thưởng Quỹ khuyến học – khuyến tài Phạm Văn Trà năm 2020.

Tiếp tục mở rộng khám chữa bệnh từ xa; bảo đảm đủ cơ sở vật tư dự phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020-2021. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”; tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra an toàn thực phẩm, cương quyết không để các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo được lưu thông trên thị trường và các cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động.

Chú trọng xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử văn hoá; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Phát triển thể dục thể thao với phương châm kết hợp tốt phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, dân tộc và hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá di sản văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án Xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo ệ khẩn cấp Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết tốt việc làm; tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, tìm hiểu và giới thiệu việc làm, cung ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp; nắm tình hình sử dụng, dịch chuyển nguồn lao động; xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi do dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài trên địa bàn.

Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy chữ, học nghề, bảo vệ trẻ em. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tặng quà cho các đối tượng, chúc thọ người cao tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán.

9. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Thực hiện hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường, kế hoạch đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải phát năng lượng. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và phát triển bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước ngầm, khoáng sản, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển đất, đất sét ra khỏi công trình.

10. Xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”, tập trung thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; không ngừng quan tâm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng – quân sự địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  11. Đẩy mạnh các hoạt động công nghệ thông tin và thuyền thông; tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần của thành phố thông minh; các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thành cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7560

Đã truy cập : 45174170