Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 (Phần 2)

03/12/2020 10:11 Số lượt xem: 172

3. Hoạt động thương mại – dịch vụ

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ:

 Những tháng đầu năm, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Đến nay, trạng thái bình thường mới, sức mua đã có dấu hiệu khởi sắc trong ba tháng gần đây. Hơn nữa, một phần nguyên nhân là do đặc điểm tiêu dùng mùa vụ, như: cưới hỏi, mua sắm đồ dùng dân cư tăng,... Vì vậy, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 khá sôi động. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước 6.328,8 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước, tăng 11,7%. Lũy kế 11 tháng, ước 55.077,6 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước 4.856,2 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ ước 41.932,5 tỷ đồng, giảm 4,2%.

Tháng 11, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 542,4 tỷ đồng; tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước 0,7 tỷ đồng; tăng 7,2% và giảm 64,5%. Lũy kế 11 tháng, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống ước 4.680,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước 8 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước 6.859,1 tỷ đồng, giảm 15,5%.

3.2. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động xuất khẩu tháng 11 ước 3.870,43 triệu USD, giảm 16,9% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do, một số mặt hàng chủ lực có mức xuất khẩu giảm như: máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện.  Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 34.313,9 triệu USD, tăng 8,3%.

Nhập khẩu tháng 11 ước 3.122,24 triệu USD giảm 14,3% so tháng trước và tăng 39,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 29.257,3 triệu USD, tăng 13,4%.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: Tháng 11, toàn tỉnh cấp mới 07 dự án, tổng số vốn đăng ký 1.402,8 tỷ đồng; điều chỉnh 10 dự án, trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn, tổng số tăng 126,25 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp mới đăng ký đầu tư 58 dự án với tổng vốn là 7.325 tỷ đồng (Trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 12 dự án với tổng mức đầu tư 2.712,28 tỷ đồng) và điều chỉnh 114 dự án, trong đó có 32 dự án điều chỉnh vốn, tổng số tăng 2.236,7 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 18/11/2020, đã cấp đăng ký đầu tư 1.402 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 180.013,2 tỷ đồng; cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 34 dự án, tổng mức đầu tư 16.423 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Tháng 11, cấp mới 10 dự án, tổng vốn đăng ký 69,05 triệu USD; điều chỉnh vốn 06 dự án, số vốn tăng 19,49 triệu USD; thu hồi 02 dự án; thông báo chấp thuận 05 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị là 10,56 triệu USD. Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 950,63 triệu USD, trong đó: cấp mới 141 dự án, tổng vốn đăng ký 424,28 triệu USD; điều chỉnh vốn 96 dự án tổng vốn tăng 450,924 triệu USD. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 209 lượt với giá trị 96,88 triệu USD; thu hồi 23 dự án với tổng vốn là 21,45 triệu USD. Lũy kế đến hết ngày 18/11/2020, đã cấp đăng ký đầu tư 1.614 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp ước 19.863,6 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: Tháng 11, thành lập mới 198 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là 1.515,6 tỷ đồng và 69 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm 2020 đến nay, thành lập mới 2.176 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 21.646 tỷ đồng (tăng 2,1% về số doanh nghiệp, tăng 6,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ và 700 đơn vị trực thuộc). Lũy kế, đến hết ngày 18/11/2020, trên địa bàn tỉnh có 18.690 doanh nghiệp, tổng số vốn là 278.864 tỷ đồng.

5. Giao thông vận tải

Những tháng đầu năm, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh, sụt giảm mạnh nhất là vận tải hành khách. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc nên hoạt động vận tải tháng 11 đang phục hồi. Trong tháng 11, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường thủy ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như vận chuyển hàng hóa trong sản xuất kinh doanh.

Vận tải hành khách: Tháng 11 ước 1,796 triệu lượt khách, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 32,44% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 84,9 triệu HK.km, tăng 4,3% và giảm 28%. Lũy kế 11 tháng ước 16,266 triệu lượt khách, giảm 38,4% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 760 triệu HK.km, giảm 35,7%. Doanh thu 1.043,8 tỷ đồng, giảm 36,5%. 

Bến xe khách Bắc Ninh

Vận tải hàng hoá: Tháng 11 ước 3,629 triệu tấn, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 182,6 triệu tấn.km, tăng 2,4% và tăng 1,6%. Lũy kế 11 tháng ước 34 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 1.723,1 triệu tấn.km, giảm 5,3%. Doanh thu 2.514,6 tỷ đồng, giảm 3,4%. 

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7148

Đã truy cập : 45174012