Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 (Phần 1)

07/11/2018 09:35 Số lượt xem: 149

I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ

1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt: Tính đến ngày 18/10, đã thu hoạch được 25.688 ha lúa, đạt 77,8% diện tích gieo cấy và bằng 90,1% so cùng thời điểm năm trước; năng suất bình quân ước đạt 57,3 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha so năm trước (+3,2%). Các loại cây rau màu hè thu đều đạt năng suất cao hơn so cùng vụ năm trước, cây ngô năng suất ước đạt 46,7 tạ/ha (+1,1%); khoai lang năng suất ước đạt 75,8 ta/ha; cây rau các loại, năng suất đạt 249,7 tạ/ha, tăng 1,2%… Thời điểm hiện tại, đang tập trung làm đất gieo trồng cây màu vụ đông sớm; đến ngày 18/10, đã trồng được 2.483 ha cây màu vụ đông, bằng 178,6% so cùng thời điểm năm trước.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Chăn nuôi phát triển tốt, tổng đàn gia súc gia cầm và sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá so với cùng kỳ. Tại thời điểm 01/10, đàn trâu có 2.327 con; Đàn bò có 30.304 con; đàn lợn có 352.500 con; đàn gia cầm có 5.398 nghìn con. Trong tháng 10, sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt 6.883 tấn, tăng 4,7% (+309 tấn) so với tháng 10/2017 và sản lượng 10 tháng đạt 76.258 tấn, tăng 2,1% (+1.536 tấn) so cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt II, đã huy động được hơn 110.080 lượt người tham gia, sử dụng 11.031 lít hoá chất, 650 tấn vôi bột; tiêu độc, khử trùng được hơn 25,3 triệu m2 chuồng trại, đường làng, ngõ xóm... Toàn tỉnh, đã tiêm được 13,3 nghìn liều vắc-xin cho đàn trâu bò; 576,6 nghìn liều vắc-xin cho đàn lợn; 7,2 triệu liều vắc-xin cho đàn gia cầm và 72,2 nghìn liều vắc xin dại chó mèo.

c) Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng được tiến hành theo kế hoạch. Tháng 10, trồng được hơn 10 nghìn cây phân tán, khai thác được 150 m3 gỗ, giảm 1,3% so cùng kỳ; khai thác được 320 ste củi, giảm 4,5%.Trong tháng 10 đã xảy ra 01 vụ cháy rừng tại xã Phù Lãng (huyện Quế Võ), làm thiệt hại 0,78 ha.

 d) Thuỷ sản: Trong tháng, sản xuất thủy sản trên địa bàn duy trì ổn định, mở rộng phương thức nuôi thâm canh, chú trọng đầu tư giống, thức ăn công nghiệp, sản xuất mang tính hàng hóa tập trung, mạnh dạn đầu tư giống mới và loại đặc sản. Tính đến cuối tháng 10, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.040 ha, giảm 12 ha so cùng thời điểm năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 31.156 tấn, tăng 0,7% (+205 tấn). Sản lượng nuôi trồng đạt 30.131 tấn, tăng 0,8% (+243 tấn).

1.2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tháng 10, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 4,7% so tháng trước và giảm 8,8% so cùng tháng năm trước. Qua 10 tháng, IIP vẫn duy trì mức tăng trước hai con số (+11,9%) so cùng kỳ năm trước.

b) Về giá trị sản xuất: GTSX công nghiệp trên địa bàn tháng 10 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 109.948 tỷ đồng, chỉ tăng 1,4% so tháng trước và giảm 6% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, GTSX công nghiệp theo giá so sánh đạt 920.118 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: chỉ số tiêu thụ tháng 10 giảm 0,3% so tháng trước và chỉ tăng 2% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.

d) Chỉ số sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động tháng 10 giảm 0,8% so tháng trước và giảm 7,8% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp chỉ tăng 2% so cùng kỳ năm trước.

1.3. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước 380,6 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước và tăng 41,6% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 21,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.990 tỷ đồng, tăng 16% (riêng đầu tư từ quỹ sử dụng đất đạt 321 tỷ đồng, tăng 36,5%); vốn ngân sách cấp huyện đạt 475 tỷ đồng, tăng mạnh 22%; nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 401 tỷ đồng, tăng 63%.

1.4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 3.134,5 tỷ đồng, tăng 2% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng doanh thu bán lẻ hàng đạt 30.479,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu lưu trú và ăn uống tháng 10 ước đạt 439,9 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 4.367,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ khác tháng 10 ước đạt 583 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 12,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng doanh thu dịch vụ khác đạt 5.741,3 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

b) Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước 3.899 triệu USD, tăng 3% so tháng trước và tăng 27,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 30.231 triệu USD, tăng 33,8% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước 2.718,4 triệu USD, chỉ tăng 2,2% so tháng trước và giảm 10,1% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21.729 triệu USD, chỉ tăng 6,3% so cùng kỳ.

1.6. Giao thông vận tải

Toàn tỉnh có gần 450 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được cấp giấy phép với tổng số gần 5.000 phương tiện, gồm các loại hình vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe buýt. Trong đó, có gần 1.000 đầu xe chuyên phục vụ đưa đón công nhân của các doanh nghiệp có quy mô lớn trong các khu công nghiệp tập trung.

Vận tải hành khách: Tháng 10, khối lượng vận tải ước 1,85 triệu lượt HK, tuy giảm 1,6% so tháng trước, nhưng vẫn tăng 14,9% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 88 triệu HK.km, giảm 1,7% và tăng 17,2%. Lũy kế 10 tháng, khối lượng vận tải ước 17,96 triệu lượt khách, tăng 15,9% so cùng kỳ; luân chuyển 854,2 triệu HK.km, tăng 17%. Doanh thu vận tải hành khách ước 1.155,5 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Vận tải hàng hoá: Tháng 10 vận tải hàng hóa ước 3,26 triệu tấn, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 9,5% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 163,5 triệu tấn.km, tăng 0,7% và tăng 10,3%. Lũy kế 10 tháng, vận tải hàng hóa ước 31,1 triệu tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ; luân chuyển 1.539 triệu tấn.km, tăng 6,6% so. Doanh thu vận chuyển hàng hoá 10 tháng ước 2.262,9 tỷ đồng, tăng 7,9%.

 I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ

1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt: Tính đến ngày 18/10, đã thu hoạch được 25.688 ha lúa, đạt 77,8% diện tích gieo cấy và bằng 90,1% so cùng thời điểm năm trước; năng suất bình quân ước đạt 57,3 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha so năm trước (+3,2%). Các loại cây rau màu hè thu đều đạt năng suất cao hơn so cùng vụ năm trước, cây ngô năng suất ước đạt 46,7 tạ/ha (+1,1%); khoai lang năng suất ước đạt 75,8 ta/ha; cây rau các loại, năng suất đạt 249,7 tạ/ha, tăng 1,2%… Thời điểm hiện tại, đang tập trung làm đất gieo trồng cây màu vụ đông sớm; đến ngày 18/10, đã trồng được 2.483 ha cây màu vụ đông, bằng 178,6% so cùng thời điểm năm trước.

b) Chăn nuôi và hoạt động thú y: Chăn nuôi phát triển tốt, tổng đàn gia súc gia cầm và sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá so với cùng kỳ. Tại thời điểm 01/10, đàn trâu có 2.327 con; Đàn bò có 30.304 con; đàn lợn có 352.500 con; đàn gia cầm có 5.398 nghìn con. Trong tháng 10, sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt 6.883 tấn, tăng 4,7% (+309 tấn) so với tháng 10/2017 và sản lượng 10 tháng đạt 76.258 tấn, tăng 2,1% (+1.536 tấn) so cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt II, đã huy động được hơn 110.080 lượt người tham gia, sử dụng 11.031 lít hoá chất, 650 tấn vôi bột; tiêu độc, khử trùng được hơn 25,3 triệu m2 chuồng trại, đường làng, ngõ xóm... Toàn tỉnh, đã tiêm được 13,3 nghìn liều vắc-xin cho đàn trâu bò; 576,6 nghìn liều vắc-xin cho đàn lợn; 7,2 triệu liều vắc-xin cho đàn gia cầm và 72,2 nghìn liều vắc xin dại chó mèo.

c) Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng được tiến hành theo kế hoạch. Tháng 10, trồng được hơn 10 nghìn cây phân tán, khai thác được 150 m3 gỗ, giảm 1,3% so cùng kỳ; khai thác được 320 ste củi, giảm 4,5%.Trong tháng 10 đã xảy ra 01 vụ cháy rừng tại xã Phù Lãng (huyện Quế Võ), làm thiệt hại 0,78 ha.

 d) Thuỷ sản: Trong tháng, sản xuất thủy sản trên địa bàn duy trì ổn định, mở rộng phương thức nuôi thâm canh, chú trọng đầu tư giống, thức ăn công nghiệp, sản xuất mang tính hàng hóa tập trung, mạnh dạn đầu tư giống mới và loại đặc sản. Tính đến cuối tháng 10, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.040 ha, giảm 12 ha so cùng thời điểm năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 31.156 tấn, tăng 0,7% (+205 tấn). Sản lượng nuôi trồng đạt 30.131 tấn, tăng 0,8% (+243 tấn).

1.2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tháng 10, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 4,7% so tháng trước và giảm 8,8% so cùng tháng năm trước. Qua 10 tháng, IIP vẫn duy trì mức tăng trước hai con số (+11,9%) so cùng kỳ năm trước.

b) Về giá trị sản xuất: GTSX công nghiệp trên địa bàn tháng 10 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 109.948 tỷ đồng, chỉ tăng 1,4% so tháng trước và giảm 6% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, GTSX công nghiệp theo giá so sánh đạt 920.118 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số tiêu thụ và tồn kho: chỉ số tiêu thụ tháng 10 giảm 0,3% so tháng trước và chỉ tăng 2% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.

d) Chỉ số sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động tháng 10 giảm 0,8% so tháng trước và giảm 7,8% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp chỉ tăng 2% so cùng kỳ năm trước.

1.3. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước 380,6 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước và tăng 41,6% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 21,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.990 tỷ đồng, tăng 16% (riêng đầu tư từ quỹ sử dụng đất đạt 321 tỷ đồng, tăng 36,5%); vốn ngân sách cấp huyện đạt 475 tỷ đồng, tăng mạnh 22%; nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 401 tỷ đồng, tăng 63%.

1.4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Lưu chuyển hàng hoá - dịch vụ

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 3.134,5 tỷ đồng, tăng 2% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng doanh thu bán lẻ hàng đạt 30.479,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu lưu trú và ăn uống tháng 10 ước đạt 439,9 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 4.367,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ khác tháng 10 ước đạt 583 tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 12,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng doanh thu dịch vụ khác đạt 5.741,3 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

b) Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước 3.899 triệu USD, tăng 3% so tháng trước và tăng 27,7% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 30.231 triệu USD, tăng 33,8% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước 2.718,4 triệu USD, chỉ tăng 2,2% so tháng trước và giảm 10,1% so cùng tháng năm trước. Sau 10 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21.729 triệu USD, chỉ tăng 6,3% so cùng kỳ.

1.6. Giao thông vận tải

Toàn tỉnh có gần 450 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô được cấp giấy phép với tổng số gần 5.000 phương tiện, gồm các loại hình vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe buýt. Trong đó, có gần 1.000 đầu xe chuyên phục vụ đưa đón công nhân của các doanh nghiệp có quy mô lớn trong các khu công nghiệp tập trung.

Vận tải hành khách: Tháng 10, khối lượng vận tải ước 1,85 triệu lượt HK, tuy giảm 1,6% so tháng trước, nhưng vẫn tăng 14,9% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 88 triệu HK.km, giảm 1,7% và tăng 17,2%. Lũy kế 10 tháng, khối lượng vận tải ước 17,96 triệu lượt khách, tăng 15,9% so cùng kỳ; luân chuyển 854,2 triệu HK.km, tăng 17%. Doanh thu vận tải hành khách ước 1.155,5 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Vận tải hàng hoá: Tháng 10 vận tải hàng hóa ước 3,26 triệu tấn, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 9,5% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 163,5 triệu tấn.km, tăng 0,7% và tăng 10,3%. Lũy kế 10 tháng, vận tải hàng hóa ước 31,1 triệu tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ; luân chuyển 1.539 triệu tấn.km, tăng 6,6% so. Doanh thu vận chuyển hàng hoá 10 tháng ước 2.262,9 tỷ đồng, tăng 7,9%.

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4113

Đã truy cập : 43101944