Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2017

01/09/2017 08:41 Số lượt xem: 1984

I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Trồng trọt

Toàn tỉnh gieo cấy 34.540 ha lúa, đạt 99,8% kế hoạch; toàn bộ diện tích lúa mùa đã cơ bản được làm cỏ, chăm sóc đợt 1 và 60% diện tích được chăm sóc đợt 2.

Toàn tỉnh đã gieo trồng được 2.169 ha cây rau màu, đạt 80,4% diện tích kế hoạch, giảm 12,3% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi và hoạt động thú y

Tổng đàn lợn đạt 365.000 con, giảm 10,6% (giảm 43,3 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2016; đàn trâu có 2.390 con, tăng 20 con (tăng 0,8%); đàn bò có 32.000 con, giảm 1.000 con (giảm 3%);  đàn gia cầm đạt 4.360 nghìn con, tăng 45 nghìn con (tăng 1%); toàn tỉnh đã tiêm được 111,9 nghìn liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 4,5 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu bò và đàn dê; 1,6 triệu liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm.

3. Lâm nghiệp

Trong tháng, toàn tỉnh trồng mới được hơn 245,4 nghìn cây phân tán các loại, giảm 12,7% so cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.840 m3, giảm 6,3%; sản lượng củi khai thác đạt 3.810 ster, giảm 6,5%.

4. Thuỷ sản

Tháng 8, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.240 ha, giảm 1,1% ( giảm 60 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng ước đạt 24.163 tấn, tăng 0,3% (tăng 77 tấn). Sản lượng nuôi trồng đạt 23.417 tấn, tăng 0,6% (tăng 150 tấn). Sản lượng khai thác đạt 746 tấn, giảm 8,9% (giảm 73 tấn); sản xuất cá giống đạt 767 triệu con, giảm 4,5% (giảm 36 triệu con).

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 8 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,7% so tháng trước và tăng 25,9% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp đã tăng 14,1% so cùng kỳ năm trước.

* Về giá trị sản xuất: Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất tháng 8 ước 74.215 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 21,9% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng ước 513.614,4 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,7% của cùng kỳ năm 2016.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 8 ước 255,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so tháng trước và tăng 13,4% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng vốn đầu tư của nhà nước do địa phương quản lý ước 1.829 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước.

3. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: Tháng 8, toàn tỉnh vận chuyển 1,6 triệu lượt khách, tăng 0,3% so tháng trước và tăng 18,4% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 80,7 triệu khách.km, tăng 0,4% và tăng 19,2%. Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách đạt 12,6 triệu lượt khách, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 619,6 triệu khách.km, tăng 15,2%. Doanh thu 8 tháng đạt 804,7 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá: Trong tháng, toàn tỉnh vận chuyển đạt 2,9 triệu tấn, tương đương so với tháng trước và tăng 10,6% so cùng tháng năm trước; luân chuyển đạt 153,3 triệu tấn.km, giảm 0,9% và tăng 10,8%. Lũy kế 8 tháng, vận tải hàng hóa đạt 22,2 triệu tấn, tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.180,5 triệu tấn.km, tăng 9,6%. Doanh thu đạt 1.695 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình tai nạn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ giao thông đường bộ, làm chết 7 người và 2 người bị thương, tài sản thiệt hại là 40 triệu đồng; so với tháng trước giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và giảm 5 người bị thương. Tiến hành xử phạt 3.274 trường hợp vi phạm luật giao thông, thu nộp Kho bạc nhà nước 2.464 triệu đồng.

III. THƯƠNG MẠI - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Thương mại

Lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 ước 2.757,8 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 22.109,2 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2016.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Doanh thu tháng 8 đạt 380,2 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 34,9% so cùng tháng năm trước. Sau 8 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.976,7 tỷ đồng, tăng 28,3% so cùng kỳ; trong đó, dịch vụ ăn uống đạt 2.793,7 tỷ đồng, chiếm 94% và tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Các hoạt động dịch vụ khác: Tính chung 8 tháng , tổng doanh thu dịch vụ đạt 4.196,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI tháng 08/2017 tăng 0,6% so với tháng trước và dự tính sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo.

Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8 đạt 1.963 triệu USD,  tăng 3% so tháng trước và tăng 8% so cùng tháng năm trước; Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 1.844,5 triệu USD tăng 5,4% so tháng trước và tăng 36% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16.403 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 1.961 triệu USD); tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 14.959,5 triệu USD, tăng 40,1% (tương ứng tăng 4.283 triệu USD).

2. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước 1.365,2 tỷ đồng, bằng 67,7% so tháng 7 (do một số khoản thuế của quý II được nộp trong tháng 7), tăng 38% so cùng tháng năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã gần chạm mốc 15.000 tỷ đồng (đạt 14.812,6 tỷ đồng), đạt 78,3% dự toán và tăng 29,2% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách ước 7.750,7 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán và tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước.

3. Ngân hàng - Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đạt 76.200 tỷ đồng, tăng 64,1% so cùng tháng năm trước và tăng 7% so thời điểm cuối năm 2016. Đến cuối tháng 8, tổng dư nợ cho vay đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước, tăng 40,4% so cùng tháng năm trước và tăng 5,9% so thời điểm cuối năm 2016. Nợ quá hạn ước 660 tỷ đồng, chiếm 1,1% trong tổng dư nợ.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Hoạt động y tế

Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 17 ổ dịch, 276 ca sốt xuất huyết, tuy nhiên đều đã được khống chế.

Tháng 8, toàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho 151,6 nghìn lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 11,1 nghìn lượt người. Sau 8 tháng, toàn ngành y tế đã khám chữa bệnh cho 1.190,2 nghìn lượt người, tăng 13,6% so cùng kỳ, điều trị nội trú cho 90 nghìn lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

2. Văn hoá, thể dục thể thao

Hoạt động văn hoá, thông tin trong tháng 8 tiếp tục tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ được các địa phương tổ chức sôi nổi; đặc biệt là hoạt động tổ chức hát Quan họ trên thuyền vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển rộng khắp góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho người dân.

3. Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2017-2018, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2017-2018 về sách giáo khoa, cơ sở vật chất,…; học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức tựu trường vào ngày 14/8, khai giảng vào 5/9.

4. An sinh xã hội

Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được các ngành, các cấp và các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chi trả, hỗ trợ đúng đối tượng và kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách nhà ở cho đối tượng hộ nghèo và người có công.

5. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Tháng 8, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hơn 1,1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy nổ, làm 2 người chết, 14 người bị thương, tài sản thiệt hại hơn 19 tỷ đồng.

Trong tháng, tỉnh đã kiểm tra và xử lý 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường, với hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép ra môi trường, thu nộp Kho bạc Nhà nước 133 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm, đã phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm, thu nộp kho bạc hơn 1,5 tỷ đồng.

6. An ninh chính trị

Công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được đặc biệt quan tâm; trong những tháng đầu năm, lực lượng công an chủ động phối hợp cùng với các ngành và các địa phương liên tục mở các đợt cao điểm nhằm trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tháng 8 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật là: sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, giá thịt lợi hơi đã tăng trở lại; sản xuất công nghiệp, hoạt động ngoại thương, thu ngân sách đạt mức tăng trưởng cao; các ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng về quy mô, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ, lạm phát được kiểm soát. Ngành giáo dục đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2017-2018. An ninh chính trị được đảm bảo, các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh (2/9) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi và rộng khắp. 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1190

Đã truy cập : 42946050