Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2021 (phần 5)

05/04/2021 14:24 Số lượt xem: 110

11. Hoạt động thông tin truyền thông

Đến tháng 3/2021, 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện; 71% UBND cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy; số tài khoản thư điện tử công vụ: 13.160 tài khoản.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh nhắn tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhắn tin chúc mừng Năm mới Xuân Tân Sửu năm 2021 tới các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc, cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021.

Thực hiện đăng tải 700 tin bài tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin trên “Fanpage Bắc Ninh 24h” và Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh” và trang thông tin điện tử của Sở; đưa tin các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở và cộng tác với các cơ quan báo chí khác. Đăng tải trên 50 bài viết phản bác các quan điểm sai trái, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch chống phá chế độ, Đảng và nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội facebook. Theo dõi, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình, diễn biến dư luận xã hội trên môi trường mạng thông qua các phần mềm Reputa, Social, Netview.

Chỉ đạo triển khai dự án camera giai đoạn II, lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống camera “phạt nguội” tại nút giao tỉnh lộ 279 và quốc lộ 38. Rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong đó chỉnh sửa thiết bị, khắc Phục sự cố mất kết nối hệ thống camera tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh. Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, nơi có các ca mắc Covid 19 trong cộng đồng ở tỉnh. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, tìm ra các đầu mối quan trọng giúp các lực lượng chức năng của tỉnh làm rõ được tình tiết của 04 vụ tai nạn giao thông khác xảy ra trên địa bàn thành phố.

12. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ trong Quý I được triển khai đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Lựa chọn, phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 bao gồm 32 đề tài, dự án (trong đó có 24 đề tài, dự án thực hiện mới, 8 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2020) và 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng... được quan tâm thực hiện, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa (trong quý đã làm thủ tục cấp 12 giấy phép, giấy chứng nhận các loại, xác nhận 169 giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hoá nhập khẩu; phê duyệt 2 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ ; tư vấn, hướng dẫn 20 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm định, hiệu chuẩn 46 phương tiện đo các loại; thử nghiệm chất lượng 75 mẫu sản phẩm hàng hóa; tiếp nhận 2 hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy; tư vấn, hướng dẫn 2 doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch…).

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Quý I cũng được tăng cường thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

13. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Công tác quản lý đất đai được tăng cường, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới”. Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ; giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các huyện, thị xã, thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; đôn đốc các đơn vị tư vấn triển khai các chương trình, đề án, dự án năm 2021 theo kế hoạch. Giám sát hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung; đôn đốc các địa phương xây dựng các lò đốt công suất nhỏ, các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ cao thu năng lượng; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tại CCN Phong Khê, CCN Phú Lâm, Kết luận thanh tra các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra hoạt động tập kết và khai thác cát, sỏi lòng sông; hoạt động khai thác khoáng sản khác trên địa bàn; dừng hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trong thời gian phòng chống lụt bão. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động nhân ngày Môi trường thế giới 05/6/2020.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ; ngành Công an tăng cường chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất về phòng cháy, chữa cháy.

14. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

Trong quý I/2021, công tác thanh tra triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm, kịp thời thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và địa phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19. Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với doanh nghiệp khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào cuộc tích cực, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong công tác tiếp công dân, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao, giải quyết được nhiều đơn thư tồn đọng, kéo dài, vụ việc bức xúc của nhân dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp các ngành và người dân. Triển khai kịp thời, đồng bộ công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và người có trách nhiệm được nâng lên. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời.

15. Công tác quc phòng an ninh

Duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn. Xây dựng kế hoạch bảo vệ Hội nghị TW 2, kỳ họp Quốc hội lần thứ 11; bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021. Xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố huy động dân quân tự vệ tham gia trực chốt kiểm dịch Coivd-19; tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn (quân số: 1.650 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng).

Bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tổ chức tiếp nhận, quản lý 45 công dân vào cách ly tại e833; cấp phát, thu hồi, bảo quản vũ khí trang bị kĩ thuật theo đúng mệnh lệnh. Tổ chức khảo sát đánh giá mô hình hoạt đọng của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và chuẩn bị phục vụ Đoàn khảo sát của Cục Chính trị/Quân khu khảo sát tại thị xã Từ Sơn, huyện thuận thành theo kế hoạch.

Trong quý I toàn tỉnh xảy 125 vụ phạm pháp hình sự, 65 vụ cờ bạc, 12 vụ mại dâm. Số vụ ma túy 218 vụ tăng 2,4 lần so với quý trước nhưng giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, 252 đối tượng bị bắt giữ tăng 81,3% nhưng giảm 37,8%, với 10.481 gam ma túy các loại. Trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua tỉnh thành lập các Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí giáp ranh với tỉnh Hải Dương, cụ thể: 02 chốt cấp tỉnh, 12 chốt cấp huyện, 15 chốt cấp xã. Đồng thời, phối hợp rà soát, truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm bệnh Covid-19; tiếp tục phối hợp thực hiện phương án đảm bảo ANTT trong cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Tình hình an toàn giao thông: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; khắc phục kịp thời các bất cập trong hạ tầng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn, tắc giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong quý I/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và 2 người bị thương; các lực lượng chức năng đã xử phạt 5.093 trường hợp vi phạm luật giao thông, nộp kho bạc 6,3 tỷ đồng.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8949

Đã truy cập : 45309579