Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2021 (phần 3)

05/04/2021 14:17 Số lượt xem: 104

6. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: Tháng 3/2021, toàn tỉnh cấp mới 3 dự án, tổng số vốn đăng ký 799,722 tỷ đồng; điều chỉnh 3 dự án, trong đó có 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng số tăng 430 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cấp mới đăng ký đầu tư 13 dự án với tổng vốn 6.710,987 tỷ đồng (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án với tổng mức đầu tư 98,24 tỷ đồng) và điều chỉnh 25 dự án, tổng số tăng 3.077,263 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 18/03/2021, đã cấp đăng ký đầu tư 1.446 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 208.580,12 tỷ đồng; cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 35 dự án, tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Tháng 3/2021, cấp mới 10 dự án, tổng vốn đăng ký 76,649 triệu USD; điều chỉnh vốn 5 dự án, số vốn đăng ký điều chỉnh tăng 9,95 triệu USD; thu hồi 2 dự án với tổng vốn đầu tư 4,1 triệu USD; thông báo chấp thuận 5 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 4,704 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 29 dự án, tổng vốn đăng ký 242,42 triệu USD; điều chỉnh vốn 18 dự án tổng vốn giảm 11,511 triệu USD. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 12 lượt với giá trị 6,472 triệu USD; thu hồi 7 dự án với tổng vốn là 129,688 triệu USD. Lũy kế đến hết ngày 18/3/2021, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.653 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.987,575 triệu USD (trong đó có 3 dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD).

news - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Phát triển doanh nghiệp: Tháng 3/2021, thành lập mới 294 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.035,94 tỷ đồng và 60 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành lập mới 576 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 5.746,253 tỷ đồng (tăng 5,7% về số doanh nghiệp, tăng 40,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ và 180 đơn vị trực thuộc). Luỹ kế đến hết ngày 18/3/2021, trên địa bàn tỉnh có 19.025 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 284.872,241 tỷ đồng.

7. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3/2021 ước 2.845 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 2.385 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán, tăng 5,8%. Quý I/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 9.623,83 tỷ đồng, ước 34,57% dự toán năm và tăng 4,97% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 7.957,77 tỷ đồng, ước 35,65% dự toán năm và tăng 5,03%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3/2021 ước 2.254,15 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán và tăng 66,5% so với cùng kỳ. Quý I/2021, tổng chi ngân sách ước 7.054,2 tỷ đồng, đạt 37,0% dự toán năm và tăng 56,8% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển ước 5.193,8 tỷ đồng, 88,2% dự toán năm và tăng 89,5%.

8. Tín dụng ngân hàng

Trong Quý I/2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc lãi suất huy động đang ở mức thấp, kéo theo nguồn vốn huy động trên địa bàn biến động chậm. Tổng nguồn vốn huy động tháng 3 ước 171.600 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 21,76% so với cùng kỳ; trong đó, tiền gửi của tổ chức ước 80.200 tỷ đồng, tăng 7,0% và tăng 36,3%; tiền gửi cá nhân 88.500 tỷ đồng, giảm 3,4% và tăng 11,4%.

Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bắt đầu triển khai công tác tín dụng với các giải pháp nhằm đẩy mạnh lưu thông dòng vốn ngân hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm những tháng đầu năm, do có thời gian nghỉ Tết nguyên đán, cùng với tác động của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến hoạt động tín dụng chưa sôi động. Tổng dư nợ tín dụng ước 102.100 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nợ xấu tính đến cuối tháng 3 ước 1.360 tỷ đồng, chiếm 1,33% tổng dư nợ.

9. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo tỉnh về thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển Quý I ước 12.540,9 tỷ đồng, giảm 28,1% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý ước 1.511,9 tỷ đồng, tăng 20,2%; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh ước 767,8 tỷ đồng, tăng 2,0%; ngân sách cấp huyện ước 488,7 tỷ đồng, tăng 89,2%; ngân sách cấp xã 255,4 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cấp các đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng, giảm ùn tắc rõ rệt ở các nút giao, điểm giao thông trọng yếu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng đô thị, cuộc sống của nhân dân, triển khai mạng cấp nước máy sạch cho các xã, phường còn lại.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8278

Đã truy cập : 45309388