Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 (Phần 5 – Phần cuối)

08/01/2018 09:03 Số lượt xem: 1378

15. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Công tác quản lý tài nguyên đất đai được tăng cường hiệu quả, ngăn chặn vi phạm, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước có thu hồi đất, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nhất là ở những dự án quan trọng như đất đồng Cốc, thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, đường tỉnh lộ 277, đường dây 500/220KV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh…; tổ chức thực hiện tốt việc thu hồi, giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, phê duyệt phương án đấu giá, giá thu tiền sử dụng, giá bồi thường khi thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; tập trung rà soát, thu hồi 49 dự án khảo sát địa điểm quá thời hạn chưa thực hiện với diện tích khoảng 1.160ha; rà soát các dự án đất đối ứng cho các công trình, dự án theo hình thức BT để thu hồi phần diện tích thừa so với giá trị công trình. Hoàn thiện, trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020.

Công tác quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường được tăng cường thông qua việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: xử lý bãi rác Đồng Ngo, khu xử lý rác thải tập trung và hệ thống các lò đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã; đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành khu xử lý rác thải tập trung tại huyện Gia Bình và hệ thống xử lý nước thải làng nghề giấy Phong Khê (giai đoạn I); kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn; giám sát lộ trình, tuyến đường thu gom rác thải sinh hoạt được xử lý tại khu xử lý chất thải Phù Lãng và Thuận Thành; tiến hành quan trắc định kỳ các thành phần môi trường, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động ở các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh và giải quyết triệt để những sai phạm trong khai thác cát sỏi lòng sông; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về: cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.

16. Công tác Nội vụ

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, giám sát chặt chẽ, tăng cường kỷ luật kỷ cương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ quan hành chính các cấp; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Thực hiện việc rà soát, sáp nhập, quy định lại chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức một số đơn vị sự nghiệp; trung tâm dạy nghề, ban quản lý xây dựng chuyên ngành; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất của 4 Trung tâm (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ) và bộ phận Bảo vệ sức khoẻ lao động môi trường thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động môi trường và giám định y khoa; Trường cao đẳng Y tế tỉnh; Trung tâm đào tạo bóng chuyền và ra mắt đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc...; lần đầu tiên được Bộ Nội vụ ủy quyền và tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tại địa phương; và tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh năm thứ 3 liên tiếp.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trong năm 2016 tỉnh Bắc Ninh nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính với Chỉ số đạt 81,31%, tăng 36 bậc so với năm 2015 và được đánh giá đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; thực hiện 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 1070 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; lần đầu tiên tỉnh tổ chức triển khai và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh của các Sở, ngành, địa phương góp phần tạo động mạnh mẽ trong cải cách hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, kiện toàn tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp; duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo Kết luận số 361-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy, Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Công tác tôn giáo được quan tâm, tuyên truyền, động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước; nắm chắc tình hình hoạt động, cơ sở thờ tự tôn giáo ở một số địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, nâng cao tinh thần, trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

17. Công tác Ngoại vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường và lãnh đạo Công ty Golden Horse trao đổi văn bản ghi nhớ vừa ký kết.ghhq 8.1.18.jpg

Công tác ngoại vụ có nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực; tiếp và làm việc với nhiều đoàn Đại sứ các nước, nhiều tập đoàn, công ty, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư; tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa như chương trình Du xuân hữu nghị 2017; Giao lưu văn hóa Bắc Ninh - Nhật Bản, triển lãm và trồng hoa Anh đào, kỷ niệm cuộc tổng tấn công Moncada...; phát hành Bản tin Đối ngoại hàng quí; đưa vào hoạt động ổn định Trang Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ. Tỉnh tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, nhất là việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý các đoàn ra, đoàn vào. Công tác quản lý hoạt động báo chí nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế, lãnh sự và bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, nội dung và thẩm quyền; tiếp tục thực hiện 4 thỏa thuận đã ký và ký kết thêm 3 thỏa thuận quốc tế quan trọng là: Thỏa thuận giữa UBND huyện Yên Phong và tổ chức phi chính phủ KFHI, Hàn Quốc; Bản Ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Golden Horse Hàn Quốc; Giữa UBND tỉnh và Quỹ toàn cầu hóa Saemaul, Hàn Quốc.

18. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động triển khai và thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất, công tác tiếp dân được tăng cường, tập trung rà soát, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo, xác định các giải pháp để xử lý dứt điểm, các nhiệm vụ thanh tra góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, cam kết không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm/ doanh nghiệp.

Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được tăng cường; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế xã hội - phòng chống tham nhũng tại các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn và tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và minh bạch tài sản đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tiến hành triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

19. Công tác tư pháp

Công tác tư pháp được triển khai toàn diện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp; kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch; công tác thể chế thường xuyên được quan tâm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật ban hành văn bản. Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là đối với những luật mới có hiệu lực thi hành; triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai văn bản pháp luật luôn gắn với công tác theo dõi thi hành; tiến hành rà soát trình tự thủ tục của một số dự án trên địa bàn, qua đó có biện pháp tăng cường công tác quản lý. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cải cách thủ tục hành chính; các hoạt động bổ trợ tư pháp, công chứng, chứng thực, hộ tịch đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu của các nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

20. Công tác quân sự, QPĐP; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu xử lý không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2017; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu với 1.700 công dân; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo an toàn, chặt chẽ; tổ chức đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ đúng quy định; bảo đảm vũ khí thiết bị kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, chất lượng tốt.

An ninh chính trị giữ ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra phá án cao, trong đó các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, các vụ án phức tạp cướp của, giết người, buôn bán ma túy, cờ bạc... được tập trung điều tra khám phá nhanh; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có chuyển biến; tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục kịp thời các bất cập trong xây dựng kết cấu hạ tầng; điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn, tắc giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Lễ, Tết và các Lễ hội đầu xuân; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

 

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2315

Đã truy cập : 43086791