Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 (Phần 4)

05/01/2018 08:42 Số lượt xem: 1726

11. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm

tdldss 5.1.18.jpg

Ban hành, thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, trên địa bàn tỉnh hiện có 56 cơ sở giáo dục dạy nghề, tuyển sinh và đào tạo học nghề ngắn hạn, đào tạo nghề cho đối tượng khuyết tật. Quan tâm giải quyết việc làm, phối hợp với các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức tuyển dụng lao động theo yêu cầu, với Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tuyển dụng gần 30 nghìn lao động trong và tỉnh cho nhà máy mới. Giải quyết việc làm mới được 27.000 lao động, trong đó, số lao động ở khu vực nông thôn được giải quyết việc làm mới là 19.700 người, tăng 5%; có 14.320 lao động nữ tìm được việc làm mới, tăng 8%; có 18.550 lao động vào làm việc trong các ngành công nghiệp - xây dựng, tăng 2,4%. Toàn tỉnh có 659.974 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng 8% so cùng thời điểm năm trước.

12. Đời sống dân cư và an sinh xã hội

Đời sống dân cư: thu nhập bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 7,1 triệu đồng/tháng, tăng từ 10-12% so cùng kỳ năm trước; trong đó khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng trên 15%. Đối với khối hành chính sự nghiệp và người nghỉ hưu, từ tháng 7, đã điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu thêm 7,4%.

Là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT hằng năm đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến 70 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT; trợ cấp 100.000 đồng/người/tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác; trợ cấp 135.000 đồng/người/tháng cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phát triển và trợ gúp về giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội và luôn đứng trong nhóm các tỉnh làm tốt công tác này, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2017 giảm hộ nghèo xuống còn 2,06%; tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hoàn thành sớm hơn so với quy định của Chính phủ.

Phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ; ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, đến nay toàn tỉnh có 1.250 hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở trong năm 2017 và 2018; trong đó, năm 2017 thực hiện hỗ trợ cho 625 hộ và đã có 598 hộ hoàn thành (chiếm 94,24%), có 27 hộ đang xây dựng (chiếm 5,76%)...

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em thực hiện tốt; tổ chức thành công các buổi lễ trao tặng xe lăn, xe đẩy, học bổng, đồ dùng học tập, hợp đồng bảo hiểm, khám phẫu thuật mắt, sàng lọc phân loại dạng tật, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6...; tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em, triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh.

13. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; tổ chức triển khai thực hiện 23 đề tài, dự án; nghiệm thu đánh giá kết quả 18 đề tài, dự án hoàn thành đạt kết quả tốt. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tăng cường, thực hiện đồng bộ, chú trọng việc xây dựng thương hiệu cho các làng nghề; thực hiện cấp giấy phép cho các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hoá đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh góp phần đáng kể ngăn chặn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng; tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ.

14. Hoạt động thông tin truyền thông

Công tác thông tin và truyền thông được đẩy mạnh; tổ chức thành công ngày sách với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”; thực hiện tốt việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định đảm bảo thông tin thông suốt, tăng cường dùng chung hạ tầng viễn thông và ngầm hóa mạng ngoại vi. Doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng. Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, ứng dụng chữ ký số, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin kịp thời những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; không ngừng nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(còn tiếp)

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2595

Đã truy cập : 43086752