Tình hình hoạt động đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2017

03/01/2018 14:17 Số lượt xem: 1444

1) Tình hình ĐKKD tháng 12 năm 2017 (Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 20/12/2017)

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 245 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 997,607 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 81 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 213 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 08 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 265 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 08 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 16 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 14 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 18 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 19 doanh nghiệp.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 195 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc

2) Tình hình ĐKKD 12 tháng đầu năm 2017 :

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 2016 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 13.628,66 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 588 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 2203 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 179 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 2405 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 100 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 227 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 158 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 348 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 267 doanh nghiệp và 5 đơn vị trực thuộc

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 2442 doanh nghiệp và 185 đơn vị trực thuộc

3)  Lũy kế:

ptdn 2.1.18.jpg

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 10854 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 146.034.509 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 478 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 1.287.333 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 5531 doanh nghiệp, với tổng số vốn là:        54.682.919 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3195 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 42.138.112 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1605 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 47.926.143 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2040 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết  20/12/2017: 1278 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 216 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).  

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2497

Đã truy cập : 43086812