Tình hình hoạt động đăng ký doanh nghiệp tháng 08 năm 2017

24/08/2017 14:02 Số lượt xem: 2129

 

1.Tình hình ĐKKD tháng 08 năm 2017:

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 177 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 960,588 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 55 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 201 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 21 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 8 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 24 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 10 doanh nghiệp và 2 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 22 doanh nghiệp và 1 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 208 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc

2. Tình hình ĐKKD 08 tháng đầu năm 2017 :

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 1368 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 8.843,356 tỷ đồng.

- Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 316 đơn vị trực thuộc.

- Số lần đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 1420 lần; số lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 124 lần.

- Số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 1826 lần; số lần thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho đơn vị trực thuộc  (Chi nhánh+ VP đại diện+ địa điểm KD) là 68 lần.

- Số lần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 164 lần;

- Số hồ sơ giải thể: 100 doanh nghiệp và 39 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ tạm ngừng: 249 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc.

- Số hồ sơ đăng ký mẫu dấu: 1671 doanh nghiệp và 123 đơn vị trực thuộc

3. Lũy kế:

- Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là: 12766 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 170.577.217 triệu đồng.

+ Số Doanh nghiệp tư nhân: 663 doanh nghiệp, với tổng số vốn là:

1.735.767 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 1 thành viên: 6266 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 61.091.579 triệu đồng.

+ Số Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 3930 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 56.207.552 triệu đồng.

+ Số Công ty cổ phần: 1907 doanh nghiệp, với tổng số vốn là: 51.542.317 triệu đồng.

- Tổng số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh: 2121 đơn vị trực thuộc.

-  Số Doanh nghiệp đã giải thể lũy kế đến hết  20/08/2017: 1120 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 188 (Chi nhánh + Văn phòng đại diện+ địa diểm kinh doanh).  

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1941

Đã truy cập : 42950602