Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019

21/01/2020 15:21 Số lượt xem: 198

Trong năm 2019, toàn tỉnh cấp mới 75 dự án (giảm 63,02% so với năm 2018) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 5.086,301 tỷ VNĐ (giảm 20,26% so với năm 2018); cấp điều chỉnh cho 141 lượt dự án (trong đó có 45 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 7.640,142 tỷ VNĐ; 09 lượt dự án điều chỉnh giảm vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 1.209,238 tỷ VNĐ.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Lũy kế đến tháng 20/12/2019: tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.324 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 159.046,630 tỷ VNĐ; Cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 22 dự án với tổng mức đầu tư 13.710,730 tỷ đồng.

Về tình hình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Lũy kế đến nay, tổng số dự án phê duyệt danh mục đấu thầu là 80 dự án, trong đó:

- Đang triển khai thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư: 41 dự án;

- Đã cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 22 dự án với tổng mức đầu tư 13.710,730 tỷ đồng.

- Chưa triển khai thực hiện: 17 dự án./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4283

Đã truy cập : 43696337