Tình hình đầu tư trong nước 10 và 10 tháng đầu năm 2018

12/11/2018 16:01 Số lượt xem: 236

1. Trên địa bàn toàn tỉnh:

- Tháng 10/2018:

+ Số dự án cấp mới: 9 dự án (giảm 30,8% so với tháng 10/2017), tổng vốn đầu tư đăng ký 814,027 tỷ VNĐ (giảm 70,2%);

+ Số dự án điều chỉnh: 8 dự án (4 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn điều chỉnh giảm 336,702 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 02 dự án với số vốn đầu tư là 916,561 tỷ đồng

- 10 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 102 dự án (tăng 29,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 19.442,568 tỷ VNĐ (tăng gấp 2,3 lần);

 + Số dự án điều chỉnh: 79 dự án (30 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 4.947,325 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 11 dự án với số vốn đầu tư là 1.538,466 tỷ đồng.

- Lũy kế đến hết tháng 10/2018: cấp đăng ký đầu tư 1.268 dự án (tăng 11,1%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 144.383 tỷ VNĐ (tăng 20,6%).

2. Trong Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 10/2018:

+ Số dự án cấp mới: 2 dự án (giảm 50% số dự án đã cấp tháng 10/2017), tổng số vốn đầu tư 295,84 tỷ VNĐ (tăng 74,5%);

+ Số dự án điều chỉnh: 3 dự án (1 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng 63,33 tỷ VNĐ).

- 10 tháng đầu năm 2018:

 + Số dự án cấp mới: 20 dự án (giảm 33,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 1.571,080 tỷ VNĐ (giảm 36%);

 + Số dự án điều chỉnh: 42 dự án (9 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 3.115,98 tỷ VNĐ).

- Lũy kế đến hết tháng 10/2018: cấp đăng ký đầu tư 435 dự án (tăng 5,8%  so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 43.231 tỷ VNĐ (tăng 13,7%).

3. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

- Tháng 10/2018:

+ Số dự án cấp mới: 7 dự án (giảm 22,22% so với tháng 10/2017), tổng số vốn đầu tư 518,187 tỷ VNĐ (giảm 79,8%);

+ Số dự án điều chỉnh: 5 dự án (3 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư giảm 273,372 tỷ VNĐ);

+ Thực hiện thu hồi 2 dự án với số vốn đầu tư là 916,561 tỷ đồng.

- 10 tháng đầu năm 2018:

+ Số dự án cấp mới: 82 dự án (tăng 67,3% lần so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 17.871,488 tỷ VNĐ (tăng gấp 2,9 lần);

+ Số dự án điều chỉnh: 37 dự án (21 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1.831,345 tỷ VNĐ).

+ Thực hiện thu hồi 11 dự án với số vốn đầu tư là 1.538,466 tỷ đồng.

- Lũy kế đến hết tháng 10/2018: cấp đăng ký đầu tư  833 dự án (tăng 14,1%), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 101.152 tỷ VNĐ (tăng 23,7%).

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2335

Đã truy cập : 43132500