Tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 8 năm 2017

08/09/2017 04:10 Số lượt xem: 1939

1. Đầu tư trong nước

Trong tháng 8/2017, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 957,665 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 07 dự án trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký tăng 146,07 tỷ VNĐ.

Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 51 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.846 tỷ VNĐ và cấp điều chỉnh cho 65 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 24 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 1.510,218 tỷ VNĐ.

Lũy kế đến ngày 21/08/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.118 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 114.528 tỷ VNĐ.

2. Đầu tư nước ngoài

Trong tháng 8/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 20,645 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 17 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 62,416 triệu USD.

8 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 112 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 251,012 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 84 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 2,669 tỷ USD.

Lũy kế đến ngày 20/8/2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1064 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 15,326 tỷ USD.

 

 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1183

Đã truy cập : 42946043