Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

17/01/2020 13:50 Số lượt xem: 212

Sáng ngày 08/01/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại Hội nghị đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện, cấp xã đã đưa ra các ý kiến phát biểu, thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2019; kế hoạch phát triển năm 2020, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi với những kết quả đạt được trong năm qua, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đứng trong tốp cao nhất cả nước, 3 lĩnh vực tập trung chỉ đạo trong năm 2019 là: Môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính đều có chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, phát triển và nâng cấp đô thị; xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử được tập trung cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới cùng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh không đạt kế hoạch, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân còn chưa tương xứng với tiềm năng… trên cơ sở đó đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2020 nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra đó là:

Quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2020: “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, văn nghệ - TDTT, báo chí - truyền thông - phát thanh truyền hình, khoa học - công nghệ; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cũng tại hội nghị Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự nhận được cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, qua đó, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cũng như hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng thời, trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh toàn diện”, 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó, có 15% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4268

Đã truy cập : 43696314