Tiếp tục triển khai tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh, thành phố

14/12/2020 08:00 Số lượt xem: 192

Sáng 11-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) được triển khai thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-TTg, ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, năm 2017 Tổng cục Thống kê bắt đầu biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới.

Với việc thực hiện tốt nguyên tắc 3 cùng, gồm: cùng Tổng cục thống kê trực tiếp biên soạn; cùng phương pháp tính toán và cùng nguồn số liệu đầu vào và số liệu trung gian. Qua 5 năm triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP trên địa bàn tỉnh, thành phố cho thấy, việc biên soạn và công bố GRDP tiến hành tập trung tại Tổng Cục thống có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với quy trình biên soạn và công bố phân tán tại các Cục Thống kế như trước đây.

Theo kết quả 2 cuộc khảo sát đánh giá việc thực hiện Đề án này thì có đến 49/63 Cục Thống kê các tỉnh, thành, tương ứng 77,8% cho rằng số liệu GRDP phù hợp với quy mô kinh tế của địa phương; 47/63 Cục Thống kê, tương ứng 76,4% cho rằng phù hợp về tốc độ tăng trưởng và 51/63 Cục Thống kê cho rằng phù hợp về cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Ngoài ra, việc biên soạn GRDP và GDP được tiến hành đồng thời tại Tổng cục Thống kê tạo khả năng đối chiếu, so sánh, nâng cao chất lượng số liệu của cả 2 chỉ tiêu.

Bên cạnh các ưu điểm, biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới còn một số bất cập cần được xử lý, khắc phục, như: Số lượng và chất lượng thông tin đầu vào, số liệu trung gian còn hạn chế; công cụ tính toán chưa hoàn thiện, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính kịp thời, đầy đủ và chính xác của số liệu GRDP đầu ra; kỳ biên soạn, thời điểm công bố GRDP chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng của một số địa phương.

Phát biểu tại các điểm cầu, đại diện các địa phương đề nghị trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục thống kê tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình biên soạn và công bố số liệu GRDP; nâng cao số lượng, chất lượng nguồn thông tin đầu vào, điều chỉnh thời gian công bố số liệu; bổ sung nhiệm vụ biên soạn số liệu ước tính GRDP theo quý.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế của việc biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và các quy định về biên soạn, công bố GRDP; hoàn thiện công cụ tính toán; nghiên cứu xây dựng lịch công tác, hội họp có nội dụng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với thời gian công bố số liệu GRDP của Tổng cục Thống kê.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7708

Đã truy cập : 45174015