Gia hạn lần 2 thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu dự án Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

28/10/2019 14:00 Số lượt xem: 506

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 27/10/2016, với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017. Do UBND thành phố Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Số 8 (Xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng, nút giao vòng xuyến, an toàn giao thông), với thời gian thực hiện 210 ngày; số 11 (Cải kênh Kim Đôi), với thời gian thực hiện 150 ngày; số 14 (Cải tạo, hạ ngầm đường dây 35KV lộ 376-E7.4 để giải phóng mặt bằng), với thời gian thực hiện 70 ngày.

Trong quá trình thi công, công trình gặp phải một số khó khăn về mặt bằng thi công: Khu vực thi công nằm trong phạm vi tuyến đường Quốc lộ 18 Bắc Ninh – Nội Bài có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn; Công tác bồi thường GPMB đoạn kênh qua khu đô thị mới Nam Võ Cường do Công ty TNHH Đại Hoàng Long làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 680m gặp khó khăn do chưa thống nhất được phương án bồi thường hỗ trợ kinh phí, chưa được thu hồi, các cơ quan, đơn vị có liên quan đang hoàn thiện thủ tục theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3710/UBND-TNMT ngày 24/10/2017. Mặt khác, theo Kết luận số 130-KL/TU ngày 31/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, Văn bản số 3464/UBND-XDCB ngày 05/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh để hoàn chỉnh dự án ĐTXD Nút giao Tây Nam thành phố Bắc Ninh chủ đầu tư đã xác định điểm dừng kỹ thuật một số hạng mục của dự án;... Từ những lí do trên mà các gói thầu số 8, 11, 14 đã không thể hoàn thành theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Trên cơ sở, ý kiến đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án, các gói thầu số 8,11,14 của UBND tỉnh Bắc Ninh (tại văn bản số 1107/UBND-XDCB ngày 17/4/2018). Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Song trong thời gian tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2) chủ đầu tư phải tạm dừng thi công để tránh lãng phí chi phí trong đầu tư xây dựng.

Hiện nay, hồ sơ thủ tục đầu tư của giai đoạn 2 đã hoàn tất, chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu và thực hiện thi công xây dựng công trình giai đoạn 2.

Để tiếp tục triển khai thi công các phần công việc còn lại của các gói thầu số 8,11,14. Để công trình được hoàn thành đồng bộ với các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1) đến ngày 31/12/2020 và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp (số 8, 11 và 14) – Lần 2 đến ngày 20/01/2020, được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý về chủ trương tại văn bản số 3744/UBND-XDCB ngày 21/10/2019./.

Phòng ĐTG.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7763

Đã truy cập : 45174081