Tháo gỡ những “nút thắt” trong cải thiện môi trường kinh doanh

06/03/2018 09:22 Số lượt xem: 1432

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Bắc Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh khá tốt, thủ tục hành chính nhanh gọn...

Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao sự thông thoáng trong môi trường đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến cho rằng, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ nhanh những “nút thắt” để việc thu hút đầu tư có bước phát triển đột phá, xứng tầm với một tỉnh là “cực tăng trưởng” của Vùng Thủ đô và miền Bắc cũng như của cả nước.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh cho thấy trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp vẫn đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc. Nhất là những “nút thắt” trong cải thiện môi trường kinh doanh cần tháo gỡ như: trở ngại trong tiếp cận đất đai và một số thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; khoảng cách giữa chính sách và thực thi trên thực tế; sự tụt hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số sở, ngành có liên quan tới doanh nghiệp; một số cơ quan chức năng chưa kết nối tốt với doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết có hiệu quả kiến nghị của doanh nghiệp…

Giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh góp phần tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh.

Để giải quyết những “nút thắt” này, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh; tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trực tiếp tới lãnh đạo tỉnh; xây dựng website về hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến, tăng tính tương tác với doanh nghiệp trong việc gửi kiến nghị và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp… Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND (ngày 13-5-2015) của UBND tỉnh về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhất là theo dõi, rà soát việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; các sở, ngành tăng cường việc minh bạch thông tin; đẩy mạnh việc thực hiện gửi tài liệu, văn bản thông qua thư điện tử công vụ.

Hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng khá hiệu quả. Thông qua Tổ công tác, nhiều ý kiến về những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinhh doanh được phản ánh tới Chủ tịch UBND tỉnh và được giải quyết kịp thời. Trong đó phải kể đến việc chấn chỉnh kịp thời tình trạng kiểm tra chồng chéo, nhiều lần trong 1 năm đối với 1 doanh nghiệp. Cùng với đó, việc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố và đưa TTHC từ các sở, ngành, địa phương về giải quyết tại đây. Từ đó, giảm thời gian giải quyết các TTHC cũng nhận được sự phản hồi tích cực của cả người dân cũng như các nhà đầu tư. Hay như việc thành lập và thực hiện bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho sở, ngành và cấp huyện (DCI) của tỉnh với 7 chỉ số thành phần liên quan tới môi trường kinh doanh được nhiều nhà đầu tư đánh giá là bước đột phá và động lực cải cách, góp phần nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Nhờ đó, nhiều sở, ngành cầu thị, lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền, các cơ quan chức năng đối với tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

Nguồn: baobacninh.com.vn

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3985

Đã truy cập : 43101960