Thành phố Bắc Ninh cơ bản đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I

12/10/2017 09:55 Số lượt xem: 1280

Theo báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh được HĐND thành phố Bắc Ninh thông qua tại kỳ họp thứ 5- HĐND thành phố khóa XXI; xét trên các tiêu chuẩn để tính điểm phân loại đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh, đến thời điểm này thành phố đã cơ bản đảm bảo đạt đơn vị hành chính loại I.

Đối chiếu với 5 tiêu chí của đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ. Cụ thể: tiêu chí dân số đạt 28.28/30 điểm; tiêu chí diện tích đạt 13,26/25 điểm; tiêu chí về đơn vị hành chính trực thuộc đạt 10/10 điểm; tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế đạt 28,33/30 điểm; các yếu tố đặc thù đạt 2/2 điểm.

http://baobacninh.com.vn/resources/upload/anh%209-9-2012/anh%209-10-2017/7.jpg 

 Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch xây dựng hiện đại

 

Như vậy, dựa trên số điểm tự chấm thì đến nay thành phố Bắc Ninh có tổng số điểm là 81,87/100 điểm. Cơ bản các tiêu chí đều đạt cao, đối chiếu quy định về tiêu chí và cách tính điểm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 và Căn cứ Điều 23, Mục 4, Chương II, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, thành phố Bắc Ninh có tổng số điểm là 81,87 và đạt đơn vị hành chính loại I. 

Việc đề nghị thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trở thành đơn vị hành chính loại I có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ. Đây cũng là nề tảng quan trọng để tỉnh Bắc Ninh xây dựng lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2022 nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới.

Hoàng Mai

 

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1247

Đã truy cập : 42946072