Tháng 12/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Bắc Ninh ước đạt 4.585,8 tỷ đồng.

17/01/2019 15:20 Số lượt xem: 250

Theo Sở Công thương, tháng 12/2018 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.585,8 tỷ đồng, tăng  2,1% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó: (1*) Kinh tế Nhà nước 143,1 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. (2*) Kinh tế tập thể 43,1 tỷ đồng, tăng 22,1% so cùng kỳ. (3*) Kinh tế cá thể 2.624,3 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ. (4*) Kinh tế tư nhân 1.501,4 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ. (5*) Kinh tế có vốn ĐTNN 274 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và DTDV cả năm 2018 ước đạt 49.632,3 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước.

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tháng 12/2018, chỉ số CPI chung tăng 0,67% so với tháng trước; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82% (Lương thực +2,31%, Thực phẩm +0,44%); Đồ uống và thuốc lá tăng 3,98%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 6%; Nhà ở vật liệu xây dựng giảm 0,74%; Giao thông giảm 4,13%; Các nhóm hàng khác ổn định.

CPI tháng 12/2018 so với tháng 12/2017 tăng 4,38%; 12 tháng/2018 so với cùng kỳ tăng 3,38%.

 Xuất khẩu: Tháng 12/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2.766,4 triệu USD, giảm 16,1% so tháng trước, giảm 34,9% so cùng kỳ. Tính chung cả năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 35.734,1 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhập khẩu: Tháng 12/2018, tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 3.243,6 triệu USD, tăng 30,7% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 28.156,2 triệu USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3057

Đã truy cập : 43376117