Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

03/12/2020 12:58 Số lượt xem: 173

Sáng 30/11, thực hiện Công văn số 43/CV-KTNS ngày 20/11/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các phòng chuyên môn tham dự Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách để thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị thẩm tra ngày 30/11

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tại cuộc họp, thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng chí Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt các nội dung gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021; Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2020 – 2025; Tờ trình về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các ủy viên Ban Kinh tế ngân sách đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo trình UBND tỉnh. Trao đổi tại Hội nghị, các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị làm rõ thêm về một số nội dung quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới như: vấn đề việc làm, thu nhập của người dân trong bối cảnh chịu tác động sâu rộng bởi đại dịch Covid-19; chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025; biện pháp thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước nhằm tạo sự phát triển ổn định; các mục tiêu cần đạt được trong lĩnh vực môi trường; … các đại biểu cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung các giải pháp cụ thể hơn nữa trong Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá rõ hơn nữa về những hạn chế trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, từ đó đưa ra các giải pháp, hoàn thiện nội dung Báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh phù hợp và có tính khả thi.

Kết thúc Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời, Sở tiếp tục tiếp thu ý kiến các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình báo cáo UBND tỉnh trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm./.

 

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7826

Đã truy cập : 45174207