Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công viên hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh

11/09/2019 07:55 Số lượt xem: 199

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2008/TTr-UBND ngày 12/8/2019 của UBND thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh (đơn vị Chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công viên hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh. Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ, quy mô xây dựng trên khu đất có diện tích tích khoảng 23.000m2, gồm công viên, cây xanh kết hợp quảng trường. Trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình bao gồm gói thầu số 6 (Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị), giá gói thầu là 34.041.971.000 đồng. Về hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, Chủ đầu tư đề xuất áp dụng hình thức đấu thầu trực tiếp.

Tuy nhiên căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tại Báo cáo thẩm định số 515/KH-ĐTG ngày 30/8/2019 gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 6. Trong thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn coi việc đẩy mạnh áp dụng  đấu thầu qua mạng là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời bảo đảm tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 đối với các gói thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (hoặc được ủy quyền phê duyệt) kế hoạch lựa chọn nhà thầu đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu theo lộ trình quy định.

Phòng ĐT, TĐ&GSĐT

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4065

Đã truy cập : 43696367